Efterårsudstilling for medlemmer

8. oktober – 23. oktober

De deltagende kunstnere er:

Alice Karup Kops, Anette Klejs Bjerregaard, Anelene Thorsen, Annette Printz, Birgit Bisgaard, Birgit Juul, Birgitte Graves, Bodil Bossy, Britta Sandqvist, Claus Villy Mokvist, Ditte Matthiesen, Erik Mikkelsen, Gertrud Berg, Helle Kjærulf, Ingerlise Aarup, Johanne Rye Kjer, Karin Stokke, Lars Ibsen, Lise Nørgaard, Magda Høgh, Marianne Boelsmand, Marie-Louise Nielsen, Pernille Krogh, Peter Carlsen, Sanne Bidstrup, Sus Andersen, Susanne Villaume, Vivi Bruun Jespersen.

Tingsalene og Tinggalleriet