Frivillige i Ebeltoft Kunstforening

Ebeltoft Kunstforening bæres af de mange frivillige, der i løbet af året har deres gang i Tinghuset. Det gælder alt fra at holde huset kørende og åbent i forbindelse med udstillingerne til bestyrelsesarbejdet. Der er brug for mange hænder, og vi vil altid hilse ekstra hjælp velkommen.

Vi har bl.a et korps af vagter, der fungerer som værter i åbningstiden; viser besøgende til rette, fortæller om udstillingen og formidler evt. kunstkøb. Nogle har en ugentlig vagt på et par timer, andre har to vagter på en sæson. Vi har også en gruppe, som vi kan trække på til hjælp med praktiske opgaver i løbet af året. Vores vagter og praktiske hjælpere inviteres på en årlig udflugt til et museum eller lignende.

Har du lyst til at deltage i dette fællesskab, eller vil du høre mere, er du velkommen til at kontakte en af de tilstedeværende i Tinghuset eller skrive en mail til et medlem af bestyrelsen.

Præsentation af en af vores vagter

 

En af vores vagter er Vibeke Kjær, som tidligere var kendt af mange fra Ebeltoft Bibliotek.
Vibeke kan godt lide den ro, der som regel er over en 2-3 timers vagt i receptionen. Hun synes, det er hyggeligt at møde de besøgende og få en snak med dem om vind og vejr og husets udstillende kunstnere. “Tinghuset er et dejligt hus at være i” siger Vibeke “og så lærer jeg hele tiden noget nyt om kunst og kunstnere. Jeg kan kun anbefale vagttjansen, hvis du i ugens løb skulle have et par timer til overs”.