Udstillinger for medlemmer

Vi er så heldige, at ca. halvdelen af vores medlemmer er udøvende kunstnere. For disse medlemmer afholder kunstforeningen årligt tre udstillinger: Årets kunstnere, Påskeudstillingen og Efterårsudstillingen.

Påskeudstillingen er den udstilling, hvor gæsterne kårer ‘Årets kunstnere’, henholdsvis Årets billedkunstner og Årets podiekunstner. Vinderne hædres ved en fælles separatudstilling i Tinghuset det følgende år.

Efterårsudstillingen adskiller sig ved at være en temaudstilling. Hvert års tema offentliggøres senest på generalforsamlingen i marts måned.

 

ÅRETS KUNSTNERE 2024 BLEV PÅ PODIE: ASSE DUE (KERAMIK) OG PÅ VÆG: JUDITH POULSEN (BILLEDKUNST).

ÅRETS KUNSTNERE 2024 ER VALGT AF DE BESØGENDE PÅ UDSTILLINGEN, SOM DELTOG I DENNE AFSTEMNING.

EN VINDER BLANDT DEM SOM STEMTE, BLEV OGSÅ FUNDET. DET BLEV MARIANNE MELDGAARD. HUN VANDT EN KERAMIKVASE LAVET AF KERAMIKER ANNETTE PRINTZ, ÅRETS KUNSTNER 2023.

Asse Due, keramiker

Judith Poulsen, billedkunstner

Medlemskab

Ebeltoft Kunstforening har for tiden ca. 300 medlemmer, hvoraf godt halvdelen er udøvende kunstnere. Foreningen indkøber løbende værker fra årets udstillinger. Disse værker udloddes blandt foreningens medlemmer på den årlige generalforsamling.

Som medlem i Ebeltoft Kunstforening, har du flere fordele:

  • du inviteres direkte til ferniseringer af udstillingerne i Tinghuset
  • du har mulighed for at deltage medlemsudstillingerne
  • du kan vinde kunstværker på den årlige generalforsamling
  • du får efter et års medlemskab 10 pct. rabat på kunstkøb over kr. 1000
  • du modtager foreningens nyhedsmails
  • du bliver del af et varmt og kreativt fællesskab i Tinghuset

Indmeldelse kan ske ved at udfylde nedenstående formular eller ved at henvende dig til en af vagterne i Tinghuset.

Kontingent
Medlemskab går fra 1. januar til 31. december. Personligt medlemskab: 300 kr. pr. år. Kontingentet betales for et kalenderår ad gangen. Ved indmeldelse efter 1. august nedsættes kontingentet med 50 pct. for dette år. For at kunne deltage i lodtrækning om indkøbt kunst på forårets generalforsamling, skal man have betalt kontingent for det foregående år.

Indmeldelse
Indmeldelse kan ske ved at udfylde nedenstående indmeldelsesblanket eller ved henvendelse til en af vagterne i Tinghuset.

Indmeldelsesblanket

Når du udfylder blanketten, beder vi dig sætte kryds, hvis du er udøvende kunstner, og/eller hvis du ønsker at deltage som frivillig i en af Tinghusets mange aktiviteter.

Du skal ved indmeldelsen også tilkendegive, at du har læst og accepterer vores Persondatapolitik


    Jeg har læst og accepterer Persondatapolitikken

    Personligt medlemskab, 300 kr. pr. kalenderår