Kunstudstilling i Tinghuset
2. lange udstilling

 

8. juni – 28. juli 2024
Alle dage kl. 11.00-16.00
Fri entré

 

 

Nordic Telling / Nordiske fortællinger


Udstillere:

Vibeke Nørgaard Rønsbo, Danmark,
Ólöf Einarsdóttir, Island,
Yvonne Swahn, Sverige
Borghild Rudjord Unneland, Norge

I 2019 blev én kunstner fra hvert af de nordiske lande inviteret til at deltage i en fælles gruppeudstilling i Flensborg i forbindelse med Foreningen Nordens 100-års jubilæum.

Mødet mellem disse 5 kunstnere i Flensborg har efterfølgende udviklet sig til flere samarbejder og udstillinger.

Ofte er folk optaget af ligheder, når de mødes, men at mødes som forskellige kan også have værdi. I udstillingen ”Nordiske fortællinger” forsøger 4 af ovennævnte nordiske kunstnerne at skabe sammenstød og forbindelser, mellem det som ligner, og det som er anderledes, det som er konkret, og det som er abstrakt, det der er kendt, og det der er ukendt. De ønsker, at der i samspillet mellem deres forskellige stemmer kan opstå en klangbund af historier uden ord.

 

Vibeke Nørgaard Rønsbo
“Hvad naturen og civilisationen skænker mig af interessant materiale, prøver jeg at lytte til med øjnene, mens mine hænder åbner og udfolder nye blikke på livets og samfundets kasserede skatte. På den måde er arkivet, samlingen og fundne/gemte objekter ofte inspirationskilde og materiale i mit arbejde. Det enkles mangfoldige udtryk i sammenstødet mellem det konkrete og det abstrakte optager mig.

Jeg søger at skabe åbne kommentarer til vores samtid, som kan eksponere eksistentielle refleksioner om tid, erindring, væren, humanisme og bæredygtighed”.

 

Ólöf Einarsdóttir
“Naturen spiller hovedrollen i mine værker, fordi det er i naturen, jeg mærker mit sande selv – og en del af de større naturkræfter. Naturen spejler sig i mine værker. Dog er den taget ud af sin naturlige sammenhæng, som et relief på en væg – i sin tredimensionale form svævende i rummet eller på et podie.

Arbejdsmetoden, brikvævning, er en urgammel tradition. Den bruger jeg for at undersøge materialets muligheder i den  tredimensionelle form. Jeg bruger tråden alene – eller til at danne en helhed som omdannes langsomt men sikkert, ligesom i naturen selv.

I de senere år har jeg yderligere arbejdet med forbindelser mellem keltiske mønstre og islansk kultur”.

 

Yvonne Swahn
“Tanker, følelser, tid og rum er ord, som er nøgler i mine arbejder.

For det meste er udgangspunktet ubetinget. Billedet fremstår som et udvekslingsspil mellem mig og billedfladen, et give og tage. Under en del af processen oplever jeg, at arbejdet er tabt og jeg må begynde på ny. Som oftest er det en forudsætning for, at jeg kan komme videre. Billedet er tabt for at dukke op igen.

Jeg benytter oliemaling. Det er en teknik som passer mig, da arbejdsprocessen går langsomt”.

 

Borghild Rudjord Unneland
“Undren er kernen i min kunst. I mine arbejder forsøger jeg at henlede opmærksomheden på “efterbilleder”, små detaljer, der på underlig vis “hænger ved”. Hverdagsspor, blinde vinkler, erindringer og abstrakte former, der indeholder mere, end vi kan sætte ord på.

Jeg arbejder i grænselandet mellem det konkrete og det abstrakte. Værkerne kan opfattes som digte i fysisk form, hvor sammenhænge, der opstår, kan danne associative forbindelser – som strofer i et digt”.

 

Fernisering lørdag 8. juni kl. 11.00