Kunstudstilling i Tinghuset
3. lange udstilling

 

3. august – 22. september 2024
Alle dage kl. 11.00-16.00
Fri entré

 

 

Udstillere:
Jens Uffe Rasmussen, billedkunstner
Louise Gaarmann, keramiker
Pernille Krogh, billedkunstner
René Roalf, fotograf

Disse fire spændende kunstnere udstiller i Tinghusets tredje lange udstilling, som foregår i Tingsalene:

 

Jens Uffe Rasmussen, billedkunstner

Er uddannet på Det Fynske Kunstakademi i 1972 og har siden haft en mængde udstillinger i både Danmark og Frankrig.

Hans koloristiske sans og modtagelighed over for naturindtryk præger alle hans værker. Og farvens renhed og formernes enkelhed er det helt centrale.

De seneste år har han haft flere arbejdsophold og udstillinger i Frankrig – især i Lyon, Chambéry og Paris. Desuden har hans arbejde i et grafisk værksted i Paris udmøntet sig i udgivelser om kvarterer i Paris.

Han er i øvrigt meget optaget af at få kunst ud i det offentlige rum og har derfor gennem mange år arbejdet med farvesætning af bygninger og udsmykning med glascollage (udført i Per Sten Hebsgaards værksted). Også udsmykninger udført som oliemaleri, fresko og lysstofrør har han stået bag.

Jens Uffe Rasmussen er medlem af kunstnergruppen L’Empreinte i Lyon.

Se i øvrigt hans hjemmeside:  www.jensufferasmussen.dk

 

Louise Gaarmann, keramiker

Hendes kunstneriske arbejde med ler og stentøj kredser om at frembringe skulpturer med fortællinger. Skulpturerer i keramik, der påvirker beskueren med symboler, taktilitet og energi.

I arbejdsprocessen tilstræber hun at afsætte synlige tegn i leret med sine hænder, så man kan spore og mærke transformationen fra den bløde masse til en hård fastfrosset form – en form for brændt poesi.

Samtidig er hun optaget af symboler. Let aflæselige tegn, der vækker genkendelse hos betragteren. Symboler, som kan minde os om noget, eller som kan stikke dybere og åbne for filosofiske spørgsmål omkring liv, mening og trøst. En slags omsorgsfuldhed i fast form. Samtidig er der ofte sprækker ind til humoren.

Muslingeskaller, regnbuer, træer og korthuse kan være nogle af de temaer/universelle symboler, som optager hende. Symboler som alle kender på tværs af landegrænser og generationer.

Se i øvrigt hjemmesiden: www.louisegaarmann.dk

 

Pernille Krogh, billedkunstner

Hendes billeder har i mange år kredset omkring mennesket. De indbyrdes menneskelige relationer og menneskets forhold til naturen.

Billederne er mixed media, hvor hun fx kombinerer collage, maleri og tryk med gamle træklodser. Et grafisk udtryk hun har eksperimenteret med og udviklet gennem de sidste 15 år.

Hendes grafiske udtryk er i øvrigt optaget af linjens sanseligelighed og evne til at fastholde et nu og en øjebliksstemning.

Natur, klimaforandringer og bæredygtig levevis fylder mere og mere i hendes bevidsthed og billedudtryk. Det kommer bl.a. til udtryk gennem hendes brug af naturen omring Ebeltoft, hvor hun bor. Den bruger hun både som inspirationskilde og som kilde til levering af tegnekul, plantebaseret blæk og de pigmenter, der indgår i hendes billeder.

 

René Roalf, fotograf

Deltager i Tinghusets udstilling med billeder, han kalder ”Forladte Drømme”. Overordnet set går disse billeder ud på at fortolke forladte steder. Specielt forladte huse og boliger. Billederne illustrerer og iscenesætter, at forladte huse og boliger helt grundlæggende understreger en form for forladte drømme og forladte håb.

Spørgsmål, som han også søger at rejse med billederne, er ikke mindst, om et hus har en sjæl? Hans specielle billedmæssige udtryk, hvor en kombination af forhåndenværende lys og anvendelsen af egne fremstillede digitale filtre syntes at understøtte en sådan form for besjæling. En slags ”menneskeliggørelse”, som i konkret form er fremmed for os her i vesten, men blandt fx zafimaniryfolket på Madagaskar betragtes et hus som en levende organisme.

Se i øvrigt hjemmesiden: www.roalf.dk