Generalforsamlingen 2024

Ebeltoft Kunstforening har afholdt årets ordinære generalforsamling. Det foregik i Tinghuset den 7. marts. 2024.

Der blev valgt nye til bestyrelsen og taget fin afsked med dem, som ikke genopstillede.

Tak for indsatsen

 

Der var både taler, vin og blomster til de medlemmer af bestyrelsen, som havde valgt ikke at genopstille.  

Der er tale om Karen Margrethe, Helle Kjærulf, Mette Lund og Mogens Kaalby. (Karen Margrethe kunne desværre ikke deltage).

Alle fire har gennem årene bidraget med en meget værdsat og stor indsats.

Bortlodning af kunst

 

De kunstindkøb, som foreningen har indkøbt ved de forskellige udstillinger i Tinghuset 2023, blev traditionen tro udloddet til medlemmerne via udtrækning af medlemsnumre.

De vindere, som ikke var til stede, får besked.